Om Lia Bad & Trening

Actic Holmlia blir Lia Bad & Trening!

Eiere av Lia Trening, familien Nybø, har inngått avtale med Actic Norge om kjøp og dermed overtagelse av drift av Actic i Holmliahallen fra 1.1.2020.

Vi vil drive senteret videre i et eget selskap, Lia Bad & Trening AS, men med samordnet drift og ledelse med Lia Trening AS. Begge selskaper vil bli markedsført under konseptnavnet LIA. 

Eksisterende medlemsskap vil bli videreført akkurat som de er i dag i henholdsvis Lia Trening og Lia Bad & Trening (Holmliahallen).

Oppkjøpet styrker vår ambisjon om å etter hvert kunne levere et kvalitetsmessig godt totalkonsept innen trening, helse, livsstil og velvære til beboerne i Søndre Nordstrand Bydel.

Vi vil videreføre alle de positive tingene som Actic har etablert i Holmliahallen, og i tillegg innføre og forsterke nye elementer som vi synes er viktige.

I første omgang vil vi fortsette driften i Holmliahallen som tidligere. Vi vil så, etter samtaler, råd og innspill med ansatte og medlemmer foreta eventuelle endringer.

Vi er stolte over at Actic ser oss som gode «arvtagere» i Holmliahallen og vi starter umiddelbart arbeidet med å gjøre dette til en positiv opplevelse for alle våre medlemmer, gamle som nye!

Vanlige spørsmål

Bytte av medlemskort
Vi vil gjennomføre et bytte av ditt medlemskort allerede fra første uke. For å få nytt medlemskort trenger du bare og komme innom resepsjonen på Lia Bad & Trening når du skal trene første gang i 2020.

Selvfølgelig er dette helt kostnadsfritt. 

Overføring av betalingsavtale
Du behøver ikke gjøre noe med din betalingsavtale hos Actic. Denne vil etterhvert bli overført til Lia, og i mellomtiden er det svært viktig at du ikke avslutter denne. Overføringen vil skje automatisk via Nets.

Medlemskap og månedspris
Du vil beholde akkurat samme pris og betingelser som du har i dag. Ved endringer vil du få beskjed om dette i god tid.

Åpningstider
Se våre hjemmesider for fullstendige åpningstider.

Hva blir nytt?
Til å starte med kommer vi til å gjøre flere små forbedringer slik som maling, oppussing og optimalisering av treningsområder. Det nye badet har åpnet med helt nye garderober og badstuer som ser svært flott ut. Her har du masse å glede deg til!

Bruk av kjøpte PT-klipp
Du vil kunne benytte kjøpte PT-klipp på samme måte som før. Snakk med oss etter åpning den 02.01.20 for nærmere avtale.

Mer informasjon
Vi vil fortløpende sende ut mer informasjon som er nyttig for deg som medlem. Men vi anbefaler at du følger Lia på Facebook for raske oppdateringer: Lia Bad & Trening og på Instagram her Lia Trening.

Spørsmål:

Følg oss på Facebook for mer informasjon:

Lia Bad & Trening